Ulvik kino

Om kinoen/billettprisar

Bilde frå salen 2

Velkomen til Ulvik kino! Vi har filmframsyning fast kvar sundag.

Litt historikk:

 • Ulvik kino vart starta i 1947.
 • Sidan 1986 har kinoen vore kommunalt driven.
 • I 1990 flytta kinoen inn i nye lokale i Kurs-og Konferansesenter.
 • I desember 2010 var Ulvik kino ferdig digitalisert!

Billettprisar

Barnefilm som startar mellom kl 17.00-19.00:

 • Vaksne kr 110,-
 • Born kr 100,-
 • Honnør kr 100,-

Film som startar kl 19.00 eller seinare:

 • Vaksne kr 120,-
 • Born kr 110,-
 • Honnør kr 110,-
 • 3D-brille kr 100,-